คู่มือการใช้งาน Alisa AI

คู่มือการใช้งานอลิสา
โดยนายท่านสามารถเริ่มต้นด้วยการ Add Line: @alisa
แล้วนายท่านสามารถพูดคุยกับอลิสาได้โดยการพิมพ์
@alisa ตามด้วยคำถามหรือคำขอของนายท่าน

Free access. No credit card required.

Main Function

Generate Text

หลังจาก Add Line: @alisa แล้ว นายท่านสามารถพิมพ์เพื่อพูดคุยกับอลิสา หรือพิมพ์บอกให้อลิสาทำอะไร เช่นเขียนบทความ สรุปข่าว หรือพูดคุยปรึกษาเรื่องต่างๆ เขียน Code ได้เหมือนกับการพิมพ์กับคนปกติได้เลยเจ้าค่ะ
*สำหรับไลน์กลุ่ม ต้องเริ่มต้นด้วย @alisa เพื่อให้อลิสารู้ว่า นายท่านกำลังกล่าวถึงอลิสา (ซึ่งจะไม่เจอใน Tag ไม่ต้องตกใจนะเจ้าคะ พิมพ์ @alisa แล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการพูดคุย หรือให้อลิสาทำ ได้ทุกอย่างเลยเจ้าค่ะ) แต่ในไลน์ส่วนตัวนายท่านสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลย อลิสาเข้าใจนายท่านเจ้าค่ะ

Tip:หากให้อลิสาจำลองเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่ง จะทำให้อลิสาสามารถตอบอย่างเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นเจ้าค่ะ เช่น
“จำลองว่าคุณเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ขอไอเดียสำหรับเพิ่มยอดขาย “ร้านคาเฟ่ในท้องถิ่น” 20 ไอเดีย”

“จำลองว่าคุณเป็นครู ช่วยเขียนแบบทดสอบท้ายคาบเป็นปรนัย20ข้อ คำถาม คำตอบ a) b) c) d) สำหรับเรื่อง “ตารางธาตุ” “

โดยนายท่านสามารถถามอลิสาได้ทุกอย่าง ตั้งแต่คำถามง่ายๆ ไปจนถึงงานที่ซับซ้อน หรือสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น การขอไอเดีย , การเขียน Code โปรแกรม, การเขียนบทความยาวๆ , การเขียนนิทาน , บทพูดสำหรับเรื่องที่นายท่านต้องการนำเสนอ ,การเขียนบทความสำหรับการโฆษณา หรือ ถามเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มิติเวลา AI และ ควอนตั้มคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

/Goal (AutoGPT+OwnerMode)

Premium Function “/Goal”
เพียงนายท่านพิมพ์เป้าหมายที่ต้องการ อลิสาจะจัดตั้งทีม AI จำนวนมากกว่า 10 คน ประกอบไปด้วย CEO, Manager และ Specailist มาร่วมกันทำงานให้กับเป้าหมายของนายท่านโดยอัตโนมัติ 

*ฟังชั่น/Goal มีการใช้งานพลังการประมวลผลและ Token สูงกว่าการใช้งานตามปกติเนื่องจาก โดยหลักการแล้วจะเป็นการนับรวมจำนวนตัวอักษรหรือ Token ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชุดของข้อความที่อ้างอิงถึงมาประมวลผล
*สามารถทดลองใช้ได้ฟรี 1 ครั้ง

###วิธีใช้งาน###
พิมพ์
/goal ตามด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้อลิสาจัดทีมไปทำ

เช่น
/Goal อยากขายขนมเค้กในประเทศไทยให้มีรายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดือน

###Tips /Goal###
1.หากนายท่านพิมพ์ข้อมูลเป้าหมายที่ต้องการโดยละเอียด Alisa จะเข้าใจเรื่องราวอย่างเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่นายท่านต้องการมากขึ้น

2.หลังจากที่ประมวลผลเสร็จแล้ว นายท่านในฐานะเจ้าของ (Owner) สามารถที่จะถามต่อจากเนื้อหาข้างต้น , ขอแก้ไขให้ตรงความต้องการ , ขอรายละเอียดเพิ่มเติม , หรือสั่งงานที่เฉพาะเจาะจงให้กับ AI ผู้ช่วยแต่ละตำแหน่งได้โดยการใช้ฟังชั่นอ้างอิง
/Q(ตัวเลขท้ายคำตอบ) และตามด้วยข้อความคำถามหรือคำสั่งที่ต้องการให้ Ai ทำให้กับนายท่านได้ เช่น
/Q1.1.1 จากข้อ1ของคุณ เขียนเนื้อหาเพิ่มโดยละเอียดแล้วส่งให้ฉัน

/Q Multiple Routes Session Memory

ฟั่งชั่นสำหรับจดจำการถาม-ตอบ ระหว่างอลิสาและนายท่าน เพื่อให้อลิสาสามารถท้าวความไปถึงข้อความก่อนหน้าได้อย่างตรงจุด โดยนายท่านสามารถพิมพ์
/Qตามด้วยตัวเลขของคำถาม-ตอบที่ต้องการ และตามด้วยข้อความที่ต้องการ เช่น
/Q1 ขอไอเดียเพิ่มเติม 5 ข้อ

และยังสามารถใช้
/Qoff หรือ /Qon เพื่อปิดหรือเปิด การแสดงผล Q ที่ต่อท้ายข้อความตอบกลับของอลิสา
อย่างไรก็ตามฟังชั่น/Q(ตัวเลข) มีการใช้งานพลังการประมวลผลและ Token สูงกว่าการใช้งานตามปกติเนื่องจาก โดยหลักการแล้วจะเป็นการนับรวมจำนวนตัวอักษรหรือ Token ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชุดของข้อความที่อ้างอิงถึงมาประมวลผล

Tip:Session Memory ของอลิสาเป็นรูปแบบ Multiple Routes Session Memory ซึ่งสามารถแตกแขนง Session ออกไปได้หลายเส้น สามารถ Adap ใช้งานได้มากกว่า Session Memory  ที่มีเพียงเส้นเดียว โดยนายท่านสามารถใช้งานคู่กับการทำงานแบบหลาย Concurrent เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้สูงสุด เช่น นายท่านสามารถให้อลิสา สร้างหนังสือโดยเริ่มต้นจากภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดก่อน เช่น บทของหนังสือ แล้วให้ลงรายละเอียดของแต่ละบทคู่ขนานไปพร้อมๆกัน เพื่อประหยัดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถกลับมาแก้ไข หรือแตกแขนงของแต่ละบท หรือขอบทใหม่ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ และกลับมาต่อยอดจากบทที่ถูกใจซ้ำได้อีกโดยที่ข้อมูลแต่ละ Root ไม่ได้สูญหายไป และสามารถที่จะ Manage เรื่อง Limit Token / 1Routes Session ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าค่ะ

/img Generate Image

1.การสร้างรูปภาพ
1.1 สามารถให้อลิสาสร้างรูปภาพให้นายท่านโดยพิมพ์
/img ตามด้วย Keyword, ที่นายท่านต้องการให้อลิสาสร้างรูปภาพ
เช่น
/img ออกแบบภายในห้องใต้หลังคา,หน้าต่างมีแสงธรรมชาติ,เพดานทันสมัย,เฟอร์นิเจอร์, สกายไลท์, การออกแบบเรียบง่าย

1.2 นายท่านยังสามารถ ใช้ฟังชั่น
--wh 2:3 หรือ --wh 3:2
ต่อท้ายสุดของข้อความเช่น

/img ออกแบบภายในห้องใต้หลังคา,หน้าต่างมีแสงธรรมชาติ,เพดานทันสมัย,เฟอร์นิเจอร์, สกายไลท์, การออกแบบเรียบง่าย --wh 3:2

เพื่อกำหนดให้รูปเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอน นอกเหนือจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่เป็นมาตรฐาน

1.3 ทั้งนี้นายท่านยังสามารถใส่ภาพของนายท่าน เช่นรูปวาดคร่าวๆ รูปโครงร่าง หรือแบบภาพองค์ประกอบของนายท่าน ที่ต้องการใช้อ้างอิงเป็นตัวอย่างให้กับการสร้างรูปภาพ ได้โดยการเพิ่ม Url (URL รองรับเฉพาะที่ลงท้ายด้วยนามสกุล .jpg , .png , .jpeg , .jfif) ของรูปภาพเข้าไปในคำสั่งได้ เช่น

/img https://i.imgur.com/aCkfezt.png วัดพระแก้ว,แฟนตาซี, บนภูเขาลำเนาไพร

หรือ ส่งรูปเข้ามาบนไลน์แล้วกด Upload Image อลิสาจะทำการ Upload รูปให้เพื่อเป็น URL อ้างอิงเจ้าค่ะ

2.ปุ่มต่างๆและจำนวน Credit
-Generate รูปภาพใหม่ [2Credit]
– Save เซพรูปภาพ [1 Credit]
– Upscale เพิ่มขนาดและความคมชัดของไฟล์ [2 Credit]
– Save Vector เซพไฟล์เป็นเวคเตอร์ซึ่งสามารถแก้ไขได้บนคอมพิวเตอร์ [3 Credit]
– Remove Text ลบข้อความบนรูปอัตโนมัติ [1 Credit]
– Remove Background ลบพื้นหลังของรูปอัตโนมัติ [1 Credit]
– Upload Image อัปโหลดรูปเพื่อเป็น URL อ้างอิง [1 Credit]

Tip:ในการสร้างรูปภาพ จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 30 วินาที-3นาที ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้งานโดยรวมเจ้าค่ะ โดยนายท่านสามารถพิมพ์หลายคำสั่งเพื่อให้อลิสาทำงานพร้อมๆกันได้ แล้วกลับมาดูไลน์อีกครั้งหลังจากงานเสร็จเจ้าค่ะ

Tip2:ท่านสามารถอัปโหลดรูปภาพเข้ามาเพื่อใช้งานฟีเจอร์เช่น Upload Image , Remove Text , Remove Background รวมถึง Save Vector ได้้เจ้าค่ะ

/Help View all functions

/help = เรียกดูคำสั่งทั้งหมด

/img = สร้างรูปภาพ

/goal = กำหนดเป้าหมายเพื่อให้อลิสาจัดทีม AI เพื่อทำงานให้กับนายท่านตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติ (AutoGPT+)

/q(n) = เรียก Session โดย n = ตัวเลขต่อท้ายคำตอบ

/qon = เปิดการแสดงผลตัว Q ท้ายคำตอบ

/qoff = ปิดการแสดงผลตัว Q ท้ายคำตอบ

/setting = ตั้งค่า

/info = เรียกดูข้อมูลผู้ใช้งาน

/sub = สมัคร/จัดการการสมัครสมาชิก Premium

/subscription = สมัคร/จัดการการสมัครสมาชิก Premium

/share = แชร์อลิสาให้คนของนายท่าน

/mode = เลือกโหมดระหว่าง Alisa(ปกติ) กับ Super Alisa(Token ×30 แต่ High Performance)

/upload = แสดงปุ่มสำหรับการ อัพโหลดเพื่อ Chat กับไฟล์

/f(id) = ถามจากไฟล์ที่อัพโหลด โดย id = หมายเลขที่ได้จากการอัพโหลดไฟล์

/fd(id) = ลบไฟล์ที่อัพโหลด โดย id = หมายเลขที่ได้จากการอัพโหลดไฟล์

/Upload ChatFile & URL

Chatfile คือ ฟีเจอร์ที่ท่าน สามารถอัพโหลดไฟล์ PDF, Word , Excel , PPT , TXT , CSV, Epub , HTML รวมถึงวางหน้าเว็บไซต์ URL , และไฟล์อื่นๆ เข้ามาเพื่อสรุปอัตโนมัติ และพูดคุยสอบถามกับไฟล์ได้ เช่นอัพโหลดหนังสือ ให้ช่วยสอน ถามบทความ ถามงานวิจัย ถามไฟล์ภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทย หรือภาษาอื่นๆ รองรับ 135 ภาษา

—วิธีใช้งาน Chatfile—
วิธีที่1(สำหรับ PC): พิมพ์ /Upload บนแชทของอลิสาแล้วกดปุ่มเพื่อ Upload

วิธีที่2: กดเมนู Upload File ซึ่งอยู่ข้างแถบแป้นพิมพ์

วิธีที่3(*แนะนำ ใช้งานง่าย): แชร์ไฟล์จากช่องแชทอื่นใน Line บนโทรศัพท์มือถือ เข้าแชทอลิสาแล้วกดปุ่มเพื่อ Quick Upload

วิธีที่4(*แนะนำ ใช้งานง่าย): เชิญอลิสาเข้าไลน์กลุ่ม และส่งไฟล์เข้ากลุ่มนั้นๆแล้วกด Quick Upload ได้เลย

*ไฟล์ที่อัพโหลดจะหมดอายุและถูกลบโดยอัตโนมัติใน 10 วัน
*การ Upload File ใช้ 3,000 Token/1File และการถามตอบมีการคิด Token ตามปกติ

/Mode Super Alisa
Super Alisa เป็นโหมดการตอบคุณภาพสูงของอลิสา ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในงานที่มีความละเอียดซับซ้อน และต้องการความถูกต้องแม่นยำ มากกว่าปกติ เช่น การเขียนโปรแกรม, การวิเคราะห์ข้อมูล , การทำแบบทดสอบที่มีระดับความยากสูง เป็นต้น โดยใช้ Token มากกว่าโหมดปกติ 30 เท่า

สามารถสลับ Mode ได้โดยการพิมพ์ /Mode หรือ /Setting ในแชทของอลิสา เพื่อเลือก Mode ที่ท่านต้องการ

*สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Package “Support Alisa” ขึ้นไป
Token

Token คือตัวแทนของการใช้พลังประมวลผลเพื่อ อ่านและ Generate Text โดยแต่ละ Package จะมีจำนวนของ Token ที่ใช้ได้แตกต่างกัน
โดยที่ 1 Token มีค่าประมาณ 1 ตัวอักษรสำหรับภาษาที่อลิสารองรับ และ ใช้ 2 Token สำหรับ 1ตัวอักษรในภาษาที่อลิสาไม่ได้รองรับ (โดยปัจจุบัน รองรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
ซึ่งการใช้พลังประมวลผลรวมไปถึงการใช้ตัวอักษรพิเศษ อักขระพิเศษ รวมถึง White Space และ การขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้งในขา Input และ Output

ทั้งนี้จำนวน Token ที่อลิสาสามารถรองรับได้ในปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ ~10,000 Token ต่อคำถาม-ตอบ หรือต่อ 1 Routes Session Memory ซึ่งอาจมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานพลังประมวลผลโดยรวมของชุดInput-Output

Credit

Credit คือตัวแทนของการใช้การประมวลผลเพื่อ Generate Image โดยแต่ละ Package จะมีจำนวนของ Credit ที่ใช้ได้แตกต่างกัน โดยที่การใช้งานคำสั่งต่างๆจะใช้จำนวน Credit ดังนี้

– ใช้คำสั่ง /img สร้างรูปภาพใหม่ 1 ครั้ง (ได้ภาพขนาดกลาง 4 รูปภาพ) [2 Credit]
– Request เพื่อ Save รูป [1 Credit]
– Upscale [2 Credit]
– Save Vector [3 Credit]
– Remove Text [1 Credit]
– Remove Background [1 Credit]
– Upload Image [1 Credit]

Concurrent

Concurrent คือจำนวนของการเชื่อมต่อทำงานพร้อมๆกัน ใน ขณะใด ขณะหนึ่ง โดยจำนวนของ Concurrent ที่สามารถทำได้พร้อมๆกัน ขึ้นอยู่กับจำนวน Concurrent ของแต่ละแพคเกจ

Tip:การใช้งานแบบคู่ขนานจะทำให้นายท่านประหยัดเวลาโดยรวมทั้งในการสร้างข้อความ และสร้างรูปภาพเจ้าค่ะ

Premium Subscription

วิธีการสมัครสมาชิก Premium Subscription

ท่านสามารถสมัคร Premium Subscription ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ได้ที่
https://sub.alisamaid.com/

โดย Login เพื่อเชื่อมต่อกับ Line Application 

หรือสมัครผ่านช่องทางLine Application ได้โดยการพิมพ์คำสั่ง
/sub
หรือ
/subscription

สำหรับไลน์กลุ่ม ต้องมี @alisa อยู่ด้านหน้า เช่น
@alisa /sub
หรือ
@alisa /subscription

เพื่อเรียกใช้งานการ Subscription

Manage Subscription / Billing

ท่านสามารถจัดการการสมัครสมาชิก และดาวน์โหลดใบเสร็จ ได้ที่
https://sub.alisamaid.com/

โดย Login เพื่อเชื่อมต่อกับ Line Application แล้วเลือก Mangage Subscription ในหน้าดังกล่าว

หรือจัดการผ่านช่องทางLine Application ได้โดยการพิมพ์คำสั่ง

/setting
หรือ

/sub
หรือ
/subscription

เพื่อเรียกใช้งานระบบการ Subscription

Package Information

ท่านสามารถดูสถานะแพคเกจ การใช้งาน และการคงเหลือของแพคเกจได้

โดยการพิมพ์คำสั่ง 

/info

บนช่องทาง Line Application แชท @Alisa

Upgrade / Downgrade Package

ท่านสามารถเลือกแพคเกจ เพื่อ Upgrade / Downgrade ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ได้ที่
https://sub.alisamaid.com/

ทั้งนี้ท่านสามารถ Upgrade & Downgrade Subscription Plan ได้ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ Downgrade Recurring ผลของการ Downgrade เพื่อเปลี่ยน Plan จะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบแพ็กเกจปัจจุบันและกรณี Upgrade ท่านสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ

1.Upgrade Recurring: ให้ผลของการ Upgrade เพื่อเปลี่ยน Plan มีผลเมื่อสิ้นสุดรอบแพ็กเกจปัจจุบัน

2.Upgrade Now: สิ้นสุดแพ็กเกจปัจจุบันทันทีและเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจใหม่ที่ Upgrade ทันที

Commercial use

กรณีที่ท่านสมัครใช้งาน Premium Subscription ใน แพ็กเกจใดก็ตาม ท่านสามารถใช้สิ่งที่ท่านสร้างขึ้นจากการ Generate ได้ทั้งในรูปแบบ Commercial และ Non-Commercial สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ https://alisamaid.com/terms/

Cancel Subscription

ท่านสามารถที่จะยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา ซึ่งการยกเลิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบแพ็กเกจการ Subscription รอบปัจจุบัน และหากท่านเปลี่ยนใจ ท่านยังสามารถเปลี่ยนสถานะกลับเป็น Subscription ก่อนสิ้นสุดรอบอายุของแพ็กเกจได้เสมอ

Alisa Enterprise

Invite การเชิญคนในองค์กรเข้ามาใน Enterprise

หากต้องการเชิญสมาชิกพนักงานในองค์กรเข้าใช้งาน Alisa Enterprise ท่านสามารถคัดลอกลิงก์ โดยการกดปุ่ม Invite ในแถบ Manage user ของหน้า Overview และกดปุ่ม Copy Link จากนั้นก็ส่งให้พนักงานท่านนั้น เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงการใช้งาน Alisa Enterprise ต่อไป

ทั้งนี้สามารถกดเปลี่ยนลิงก์สำหรับเชิญได้เช่นกัน เพียงกดปุ่มลูกศรลูป ที่อยู่ในวงกลมสีเขียวดังรูป (หลังทำการเปลี่ยนลิงก์ใหม่ จะไม่สามารถเข้าร่วมผ่านลิงก์เดิมได้อีกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน)

/org การถามข้อมูลที่ถูกเทรนเข้าไปใหม่

/org ฟังก์ชั่นสำหรับพิมพ์สอบถาม ขอคำตอบ หรือเรียกดูข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์ที่ทำการอัปโหลดเข้าไป Training ให้อลิสา โดยอลิสาจะตอบกลับด้วยเนื้องานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมมีการแนบไฟล์ทุกไฟล์ที่อลิสาใช้ในการอ้างอิงคำตอบไว้ให้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งแต่ละไฟล์จะมีเลขหน้าที่ดึงข้อมูลอ้างอิงมาใช้ระบุไว้ให้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบต่อไปได้อย่างตรงจุด โดยผู้ใช้งานในองค์กรจะสามารถกดดาวน์โหลดไฟล์เอกสารอ้างอิงเหล่านี้ได้จากห้องแชทอลิสาเลย (ไฟล์ข้อมูลที่เข้าถึงผ่านไลน์ Alisa จะเข้าถึงได้เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น)

วิธีการใช้งาน
พิมพ์คำสั่งบนแชทไลน์เริ่มต้นด้วย
/org ตามด้วยคำถาม 

Training

ในหน้า Training Alisa องค์กรสามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาในระบบ เพื่อใช้ในการเทรนข้อมูลให้ Alisa Enterprise เรียนรู้เป็นคลังข้อมูล สำหรับประกอบการช่วยทำงานให้องค์กรในอนาคตต่อไปได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเริ่มส่งข้อมูลเข้ามาเทรนได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม Upload File จากนั้นทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ และกด Open เพื่อส่งไฟล์เข้าเทรนในระบบ Alisa Enterprise ต่อไป ซึ่งจะมีรายละเอียดพื้นที่เก็บข้อมูล และจำนวนไฟล์ที่อัพโหลดเข้ามาแสดงอยู่บริเวณแถบด้านบนของหน้านี้ รวมทั้งมีลิสต์รายชื่อไฟล์ พร้อมรายละเอียดไฟล์ที่อัพโหลดเข้ามาเรียบร้อยปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างด้วย ซึ่งหากองค์กรต้องการลบไฟล์ที่มีอยู่ออกจากระบบก็สามารถจัดการลบไฟล์ได้ที่ เพียงกดปุ่ม Edit และเลือกไฟล์ที่ต้องการลบจากระบบ หากยืนยันการลบให้กดปุ่ม Delete เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลบ แต่หากไม่ต้องการลบออก สามารถกดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกกระบวนได้เช่นกัน
*ขนาดสูงสุดที่รองรับ/1file ในปัจจุบัน = 300MB

Package

ท่านสามารถดูรายละเอียดของ Package และรายละเอียดของ Alisa ได้ที่หน้าเว็บไซต์ Alisa Enterprise – Generative AI สำหรับองค์กร