ตัวอย่าง Prompt ใช้ AI สำหรับ พนักงานบริษัท

Prompt Category:

วิธีใช้งาน Alisa Ai ลดเวลาในการทำงานเหลือเพียง 1 นาที สำหรับงาน "พนักงานบริษัท” แบบ Step By Step

1. Add เพื่อนบนไลน์ @Alisa หรือคลิกลิ้ง https://page.line.me/843ejuri

เพื่อเริ่มใช้งาน Alisa AI

2.นำ Prompt(คำสั่ง) ตัวอย่างด้านล่างนี้ Copy ไปใส่ในช่องแชทตรงปุ่มคีย์บอร์ดด้านล่างซ้าย เหมือนพิมพ์หาเพื่อน สามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้เพื่อให้เข้ากับเนื้องานที่ทำอยู่จริง 

 
ช่วยเขียนแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ซื้อประจำ ช่วยให้จัดการกับข้อกังวลและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบริการด้านสายการบิน
 
 

3.รอรับคำตอบ ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที สามารถนำคำตอบไปปรับใช้ได้เลย 😊

*การคุยกับอลิสาจะคล้ายคุยกับคน สามารถบรีฟให้ละเอียดขึ้นได้  ตามแต่จินตนาการว่าอยากให้อลิสาช่วยทำอะไร หากถามกว้างๆจะได้คำตอบกว้างๆ แต่ยิ่ง Prompt ละเอียด หรือเจาะลึก ก็จะได้ตรงความต้องการมากขึ้น

31 ตัวอย่าง Prompt (คำสั่ง) สำหรับ ใช้ “Alisa AI” ช่วยลดเวลาทำงานสำหรับ “ พนักงานบริษัท ! ”

 • ช่วยเขียนแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ซื้อประจำ ช่วยให้จัดการกับข้อกังวลและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบริการด้านสายการบิน

 • เสนอแนวคิดทางธุรกิจ [5] ข้อที่เน้นเรื่องความยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคม

 • ออกแบบเทมเพลตใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพสำหรับธุรกิจ [อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป]

 • เสนอแผนการขยายตลาดใหม่ของธุรกิจ [การทำอาหารกระป๋อง]

 • แนะนำ [3] วิธีในการตั้งและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว

 • ทำรายการใบอนุญาตและใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ [ด้านบริการการขนส่ง]

 • เสนอแผนปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ [ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความชำนาญทางฝีมือ]

 • แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด [3] ประการสำหรับการรักษาบันทึกทางการเงินและการทำบัญชีที่เหมาะสม

 • ระบุ [5] วิธีในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า

 • เสนอแผนสำหรับการดำเนินการปรับปรุงที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลักในธุรกิจ [อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป]

 • สร้างรายการงานประจำวันสำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ [อาหารแปรรูป Basefood]

 • แนะนำ [5] กลยุทธ์ในการเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นลูกค้าประจำและกลับมาซื้อซ้ำ

 • แนะนำ [5] กลยุทธ์ เพื่อลดภาระภาษีสำหรับธุรกิจ [การทำอาหารกระป๋อง]

 • ระบุความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น [5] ประการสำหรับธุรกิจ [อุตสาหกรรมเคมี] และวิธีลดความเสี่ยงเหล่านั้น

 • แนะนำ [3] วิธีในการรับรู้และให้รางวัลความสำเร็จของพนักงาน

 • แนะนำ [5] วิธีในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวกและไม่แบ่งแยก

 • แนะนำคุณสมบัติ [5] ประการที่ควรพิจารณาเมื่อจ้างสมาชิกในทีมใหม่สำหรับธุรกิจ [ การโรงแรม]

 • ระบุ [5] แหล่งรายได้สำหรับธุรกิจ [อาหารแปรรูป]

 • พัฒนากลยุทธ์การขายสำหรับธุรกิจ [ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย]

 • สร้างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับแนวคิดทางธุรกิจ [น้ำผลไม้สกัดเย็น]

 • ร่างแผนธุรกิจสำหรับการเริ่มต้น [ขายอาหารเพื่อสุขภาพแบบพร้อมทาน]

 • สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้พร้อมส่วนลดและภาษี

 • แสดงแนวคิดทางธุรกิจ [5] ข้อที่สามารถใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการช้อปปิ้งออนไลน์

 • วิเคราะห์ตลาดและระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าจะสนใจสำหรับ [คลินิกบริการด้านความงาม] และพัฒนากลยุทธ์เพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับพวกเขา

 • สร้างอีเมลที่เน้นข้อดีเฉพาะของ [ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์] ให้เหนือคู่แข่ง และให้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนสำหรับ [ลูกค้าวัยทำงาน] เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ

 • แฮชแท็กยอดนิยมและมีประสิทธิภาพใดบ้างที่จะใช้สำหรับ ใน [เดือนตุลาคม] สำหรับ [กลุ่มวัยรุ่น 16-24 ปี] ที่สนใจ [ผลิตภัณฑ์มาร์คหน้าใส]

 • เขียนแบบสำรวจที่จะวัดความพึงพอใจของพนักงานและการมีส่วนร่วมกับบริษัทของเราอย่างแม่นยำ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงทีม HR

 • เขียนแผนธุรกิจสำหรับ [แบรนด์ครีมอาบน้ำ Flowerboost]

 • เขียนบทสรุปผู้บริหารสำหรับแผนธุรกิจ [การโรงแรม]

 • สรุปองค์ประกอบหลักของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ [อุตสาหกรรมเครื่องจักร]

 • สรุปองค์ประกอบสำคัญของบริการสำหรับธุรกิจ [การทำอาหารกระป๋อง]

การใช้งานในเชิงพาณิชย์ และการสมัคร Subscription

สำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถสมัครได้ที่ https://sub.alisamaid.com/ 
หรือพิมพ์ /sub บนไลน์ Alisa

เริ่มต้น 140 บาท ได้เครดิตสำหรับสร้างรูปภาพได้ประมาณ 100-200 รูป และสร้างข้อความได้ประมาณ 500,000 ตัวอักษร