ตัวอย่าง Prompt ใช้ AI สำหรับ ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง

Prompt Category:

30 ตัวอย่าง Prompt (คำสั่ง) สำหรับใช้ “Alisa AI” ช่วยลดเวลาทำงานให้ “ ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง ! ”

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ จัดทำแบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า [กล้องวงจรปิด] ก่อนการจัดซื้อ

 • [5] ข้อเสนอสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องความเสียหายที่ได้รับ จาก [อุปกรณ์ซ่อมบำรุง] ที่ซื้อมาจาก [บริษัทวัสดุก่อสร้าง] โดยยังรักษาความสัมพันธ์ในเชิงบวก และเป็นมืออาชีพ

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัท ช่วยเรียบเรียงคำพูดสำหรับการต่อรองราคากับซัพพลายเออร์เจ้าเดิม โดยไม่ให้เกิดปัญหาในฐานะที่เป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนาน

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัท หากต้องการสั่งซื้อ [ไม้สักคุณภาพดีจากต่างประเทศ] ช่วยแนะนำประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่อง [ไม้สัก] มาอย่างน้อย 3 ประเทศ

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ แนะนำ [แหล่งขายปลาในญี่ปุ่นสำหรับการนำเข้ามาประกอบอาหารในร้านอาหาร]

 • ขอวิธีการจำแนกประเภทข้อมูลการใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่ สำหรับ [บริษัทผงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ] ที่มีการติดต่อซื้อสินค้า [ซองบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป] กับบริษัทซัพพลายเออร์ผลิตบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป

 • จำลองเป็นพนักงานฝ่ายจัดซื้อแล้วร่างอีเมล ที่มีความเป็นมืออาชีพ และชัดเจน ถึงซัพพลายเออร์ ในเรื่อง [การกำหนดเวลาการประชุมร่างสัญญาซื้อขาย]

 • ร่างอีเมลชี้แจงปัญหาเรื่อง [การสื่อสารผิดพลาดในการทำสัญญาซื้อขาย] และแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

 • แนะนำกลยุทธ์และแนวทางในการเจรจากับบริษัท [สินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์] เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย [สัญญาการส่งมอบสินค้าเทคโนโลยีตัวใหม่เป็นของบริษัทให้กับบริษัทเราเป็นรายแรก]

 • [ฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทข้ามชาติชื่อ TechSource เรากำลังวางแผนที่จะนำเข้าส่วนประกอบคอมพิวเตอร์จำนวนมากจากไต้หวัน] ฉันควรคำนึงถึงกฎระเบียบด้านศุลกากรใดบ้าง

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ สร้างเทมเพลตสำรวจความพึงพอใจของพนักงานหลังการจัดซื้อ [คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่]

 • แนะนำกลยุทธ์การเจรจากับบริษัท [วัสดุก่อสร้าง] ที่สามารถควบคุมการเจรจาให้เกิดประโยชน์กับบริษัทของเรามากที่สุด โดยมีเงื่อนไขของการขายและสั่งซื้อ ดังนี้ [การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ttpwatsadu.com นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่จุดขายอื่น ที่บริษัทฯไม่ได้กำหนดไว้ มิได้]

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ [ที่ผ่านมาบริษัทใช้กล่องพลาสติกบรรจุอาหารไปเฉลี่ยเดือนละ 200,000 กล่อง โดยมีการจัดซื้อกล่องพลาสติกบรรจุอาหารเดือนละ 400,000 กล่อง คิดเป็นเงิน 1,500,000 บาท หากต้องการลดจำนวนการซื้อกล่องลงเพื่อลดงบประมาณแต่ยังมีมากพอจะสำรองในกรณีกล่องที่ใช้งานเกิดชำรุดได้ บริษัทควรเปลี่ยนมาซื้อเดือนละกี่กล่องจึงจะเหมาะสมที่สุด]

 • "[1.บริษัทไทแฟล็ก รับผลิตธงสกรีนตามขนาดที่ต้องการ เป็นผ้าร่ม สกรีนได้เพียงด้านเดียว ราคาผืนละ 790 บาท 2. บริษัทแฟล็กปริ้น รับผลิตธงสกรีนตามขนาดที่ต้องการ เป็นผ้าดิม สามารถสกรีนได้สองด้าน ราคาผืนละ 990 บาท 3.บริษัทปริ้นปริ้น รับผลิตธงขนาดมาตรฐาน ผ้าร่ม สกรีนได้ด้านเดียว ราคาผืนละ 290 บาท] จากข้อมูลข้างต้น บริษัทใดเหมาะสำหรับการสั่งทำ ธงชายหาดสำหรับงานเทศกาล สามารถสกรีนโลโก้งานได้ และผ้าธงพริ้วไหว ไม่แข็งกระด้าง เหมาะสำหรับใช้ในงานเทศกาล และราคาไม่สูงจนเกินไป "

 • นำเสนอนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ [บริษัทขนาดเล็ก]

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ แนะนำโปรแกรมสำหรับตำแหน่งจัดซื้อใน [บริษัทขนาดใหญ่]

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ ข้อสังเกตซัพพลายเออร์ที่มีแนวโน้มไม่ได้คุณภาพ

 • อธิบายปัจจัยสำคัญในการพิจารณาประเมินซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพ สำหรับ [บริษัทจัดทำกระเป๋าผ้ากระบอกน้ำเก็บอุณภูมิ ในกรุงเทพ ประเทศไทย]

 • แนะนำแนวทางการพิจารณาจัดหาซัพพลายเออร์ที่ตรงกับนโยบาย [ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม] สำหรับบริษัท [ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว]

 • ช่วยอธิบายความหมายข้อสัญญาที่ซับซ้อน ที่มีเนื้อหาว่า [ข้อจำกัดความรับผิดและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง] ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

 • จำลองเป็นพนักงานฝ่ายจัดซื้อ ลิสต์ยี่ห้อ [เครื่องปรับอากาศที่สามารถประหยัดพลังงานได้จริง] มาทั้งหมด [5] ชื่อ

 • จำลองเป็นพนักงานฝ่ายจัดซื้อ ร่างสัญญาการจัดซื้อ [โทรทัศน์ 100 เครื่อง] กับซัพพลายเออร์ชื่อ [ดีทีวี] อย่างรัดกุมมากที่สุด

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ จัดทำเทมเพลตรายการของคงคลัง

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ จัดทำเทมเพลตรายงานการจัดซื้อให้กับผู้บริหาร

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ หากซัพพลายเออร์จัดส่งของมาให้ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อและมีแนวโน้มที่จะไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างทางกฎหมาย

 • จำลองเป็นฝ่ายจัดซื้อ แนะนำวิธีเปรียบเทียบราคาที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

 • ร่าง Request for Proposal (RFP) ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะดึงดูดซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมและรับประกันความชัดเจนสำหรับความต้องการในโครงการ [ออกแบบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะ ของบริษัทอยู่เย็นอพาร์ทเมนต์]

 • ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขาย [เครื่องจักรสำหรับปั๊มตราโลโก้] และแนวทางลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

 • แนะนำกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพสำหรับการจัดซื้อ [กระป๋องบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป]

 • สร้างข้อกำหนดการรับประกันสำหรับ [การสั่งซื้อสินค้า] สำหรับพร้อมใช้งานทันที

© 2024 Glory Forever Public Company Limited. All Rights Reserved.