ตัวอย่าง Prompt ใช้ AI สำหรับ ฝ่ายบริการ/สนับสนุนลูกค้า

Prompt Category:

30 ตัวอย่าง Prompt (คำสั่ง) สำหรับใช้ “Alisa AI” ช่วยลดเวลาทำงานให้ “ ฝ่ายบริการ/สนับสนุนลูกค้า ! ”

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า แนะนำแนวทางการพูดกับลูกค้าที่ต้องการ [คืนเงิน] โดยเสนอเป็นสองแบบคือ [1.เปลี่ยนใจให้ลูกค้าไม่ต้องการคืนเงิน 2.ยอมรับให้ลูกค้าคืนเงินแต่ยังคงมีความรู้เชิงบวกต่อองค์กร]

 • เขียนบทพูดสำหรับขอบคุณลูกค้าที่ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นสำหรับ [การใช้บริการสั่งซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ]

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า [หากการขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า] ช่วยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีที่สุด

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า เมื่อลูกค้าถามคำถามที่เราไม่รู้ข้อมูล ช่วยเสนอคำตอบที่ยังคงสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าได้

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า วิธีพูดเชิญชวนให้ลูกค้าที่มีแนวโน้มไม่สนใจให้หันมาสนใจในบริษัทของเราได้

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า แนะนำวิธีพูดโน้มน้าวลูกค้าที่มีแนวโน้มจะไปหาคู่แข่ง ให้ลูกค้ารู้สึกอยากใช้บริการบริษัทเราต่อ

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า [บริษัทผลิตอาหารแช่แข็ง] ต้องการปรับปรุงสินค้าและบริการ ช่วยแนะนำคำถามปลายเปิดที่ทำให้ได้คำตอบที่เฉพาะเจาะจงถึงความต้องการของลูกค้า

 • สร้างรายการคำถามที่มักจะพบบ่อยจากการใช้บริการภายใน [ร้านขายบรรจุภัณฑ์ออแกนิคสำหรับอาหาร]

 • สร้างบทพูดคอลเซ็นเตอร์สำหรับ [โรงแรมสไตล์จีน]

 • สร้างเทมเพลตข้อความอัตโนมัติ สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท [เครื่องครัวกำลังประสบกับปัญหากระทะหลุด qc ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งโดนต่อว่าโดยลูกค้ากลุ่มที่ซื้อกระทะใบนี้ไป] ช่วยเสนอวิธีรับมือปัญหานี้ให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดและป้องกันไม่ให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสีย

 • แนะนำ [10] ไอเดียในการแก้ไขปัญหาสำหรับ [การส่งสินค้าล่าช้าของบริษัทขนส่ง ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ]

 • จำลองตัวเองเป็น [ลูกค้า] ที่สนใจซื้อสินค้า [น้ำมันหอมระเหยบำรุงเรือนธาตุ] และขอ [10]คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินค้าพร้อมคำตอบ

 • แนะนำวิธีปรับปรุงบริการลูกค้าสำหรับ [บริการจองโต๊ะร้านอาหาร] ให้มีความเป็นมืออาชีพ และเกิดข้อบกพร่องน้อยที่สุด

 • สร้างรายการปัญหาทั่วไปที่ลูกค้ามักจะร้องเรียนบ่อยสำหรับ [บริษัทค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภค]

 • สร้างคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ [5] ข้อสำหรับลูกค้า [ที่ต้องการซื้อของขวัญวันเกิดสำหรับผู้สูงอายุ] ภายในร้าน [เฟอร์นิเจอร์]

 • อธิบายนโยบายการคืนสินค้าขายปลีกมาตรฐานสำหรับ [บริษัทวัสดุก่อสร้าง]

 • ร่างอีเมลขอโทษอย่างจริงใจ และเป็นมืออาชีพ สำหรับปัญหา [การส่งสินค้าผิดประเภทจากคำสั่งซื้อของลูกค้า]

 • จำลองตนเองเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ [แอพพลิเคชั่นหนังสือออนไลน์] ที่เจอกับปัญหา [ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของตนเองได้] แล้วร่างตัวอย่างคำร้องเรียน พร้อมแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ลูกค้าเจอ

 • เขียนประโยคที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้า [เรื่องสินค้าที่ลูกค้าต้องการขาดสต็อกชั่วคราวทำให้ต้องรอสินค้านาน]

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า แนะนำวิธีพูดเพื่อให้ลูกค้าที่กำลังไม่พอใจและด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายใจเย็นลงและยอมรับฟังสาเหตุ

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า วิธีสังเกตและจำแนกลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูงและลูกค้าที่มีโอกาสซื้อต่ำในขณะที่พูดคุยซึ่ง ๆ หน้า

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า แนะนำแนวทางเสนอขายสินค้ารุ่นอัปเกรดให้ลูกค้ารู้สึกต้องการเปลี่ยนมาใช้

 • สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับลูกค้า สำหรับ [การใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักในเชียงราย]

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า วิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า จัดทำเทมเพลตข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) อย่างละเอียด

 • สร้างโครงร่างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) สำหรับ [บริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์]

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับรวบรวมข้อร้องเรียนจากลูกค้า อย่างน้อย 3 โปรแกรม

 • จำลองเป็นฝ่ายบริการลูกค้า ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

 • จำลองเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางตัวของพนักงานบริการที่มีต่อลูกค้าอย่างละเอียด

© 2024 Glory Forever Public Company Limited. All Rights Reserved.